D – Io vo.U – Perchè fai questa scelta? Non sai che mondo ti aspetta fuori da questa macchina. Tu Erri.D – Erri Potter!U – No, tu Erri.D – Erri de Luca!U – No, tu Erri.D – Io Selli.U – Piacere. Condividi su Facebook.